Lista szkół - Gmina Koźminek


Wybierz miasto:
szkoły Koźminek
szkoły Moskurnia
szkoły Nowy Nakwasin

Gimnazjum im. Noblistów Polskich
Szkolna 1
62-840 Koźminek
telefon: 0627638404
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koźminku
SZKOLNA 1
62-840 Koźminek
telefon: 0627638404
Publiczne Przedszkole
Mielęckiego 4
62-840 Koźminek
telefon: 0627637043
Szkoła Podstawowa
Szkolna 1
62-840 Koźminek
telefon: 0627637205
Szkoła Podstawowa w Moskurni
9a
62-840 Moskurnia
telefon: 0627637056
Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie
48
62-840 Nowy Nakwasin
telefon: 0627637011
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koźminku
SZKOLNA 1
62-840 Koźminek
telefon: 0627638404

1